Tema: Biru dan Hijau Tema: Biru dan Hijau Tema: Merah Tema: Hijau
Text: Tambah BesarText: AsalText: Tambah Kecil

online visitor Pelawat Di Talian 17
total visitor Jumlah Pelawat 524,820
Kemaskini Pada: 23 Feb 2018
Versi 8.0.3
Pekeliling Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri SarawakPekeliling Pejabat Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak

Bil

Pekeliling

Perkara

Muat Turun

(* .pdf)

1. Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.10/2017

Penutupan Akaun Awam Negeri 2017 : Permohonan Peruntukan Tambahan Bagi Tahun Kewangan 2017

Muat Turun
2.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.9/2017 Tatacara Perolehan Badan-Badan Berkanun Negeri Sarawak 1. Surat Pekeliling
2. Tatacara Perolehan Badan-Badan Berkanun Negeri Sarawak
3. Lampiran-Lampiran/ Contoh Format Borang (.doc)
3.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.8/2017

Pekeliling Penyediaan Anggaran Program Penyenggaraan Jalan Negeri (Termsasuk Jalan Pertanian dan Jalan Kampung) Bagi Tahun 2018

Muat Turun
4.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.7/2017 Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri 1. Surat Pekeliling
2. Tatacara Perolehan Kerajaan Negeri
3. Lampiran-Lampiran / Contoh Format Borang (.doc)
5.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.6/2017

Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahun Kewangan 2018 dan 2019 Badan-Badan Berkanun dan Anak Syarikat

Muat Turun
6.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.5/2017 Guidelines on the Preparation and Submission of Revenue and Expenditure Estimates, 2018 and 2019 Muat Turun
7.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.4/2017 Pematuhan Arahan Perbendaharaan (AP) iaitu Ap56, Ap58(a) dan AP100(a) Muat Turun
8.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.3/2017 Amendment To Section 4, Instruction 163 of the Supplementary Instructions Relating To Accounting Procedure And Financial Control Muat Turun
9.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.2/2017 Perolehan Secara Terus Bekalan/ Perkhidmatan Untuk 'Common Items' (Common Items For Supplies/ Services)
 Muat Turun
10.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2017 Tatacara Perolehan Untuk Rural Transformation Projects (RTP) Muat Turun
11.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.4/2016 Pindaan Arahan Perbendaharaan 87(b), 100(a), 309(a), dan 327(b) Muat Turun
12.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.9/2015

Penutupan Akaun Negeri 2015: Permohonan Peruntukan Tambahan Bagi Tahun Kewangan 2015

Muat Turun

13.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.1/2015

Sistem Maklumat Pendaftaran Kontraktor (Contractors Registration Information System-CoRIS)

Muat Turun

14.

Requirements In Ensuring Financial Regulatory Compliance

Requirements In Ensuring Financial Regulatory Compliance

Muat Turun

15.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.1/2014

Penyediaan Anggaran Hasil dan Perbelanjaan Bagi Tahun 2015

Muat Turun

16.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.8/2013

Penutupan Akaun Awam Negeri 2013: Permohonan Peruntukan Tambahan Bagi Tahun Kewangan 2013

Muat Turun

17.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.7/2013

Gred Peruntukan Kontraktor Kerja Bagi Peruntukan Persekutuan

Muat Turun

18.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.5/2013

State Financial Secretary Office Circular No.5/2013-Government Officer’s Loan Scheme (Amendments) 2013

Muat Turun

19.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.3/2013

Tatacara Pengurusan Stor Kerajaan Negeri Sarawak

Muat Turun

20.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.2/2013

Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Negeri 2013 dan Pelaksanaan Management of Movable Asset System Fasa1

Muat Turun

21.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.8/2012

Pematuhan Arahan Perbendaharaan dan Proses Pembayaran yang Cekap dan Berkesan

Muat Turun

22.
Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.1/2012 Prosedur Permohonan Pelupusan Untuk Meroboh Bangunan Kerajaan Negeri Muat Turun
23.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri No.5/2010

Sistem Maklumat Pendaftaran Kontraktor (Contractors Registration Information System-CoRIS)

Muat Turun

24.

Surat Pekeliling Setiausaha Kewangan Negeri Bil.3/2010

Pelawaan Kontraktor Kerja Di Negeri Sarawak

Muat Turun